Úspech na speváckej súťaži PINKSONG

Súťaž Pinksong vo Zvolene bola 24. apríla pre našich žiakov skúsenosťou i zážitkom. V kategórii klasický spev sa predstavili Klára Ujlakyová a David Knížek. Klára piesňami Hlboký jarčok v úprave E. Suchoňa a Balón od Mira Jaroša.  V porote medzi inými i sólista ŠO v BB – zrelý a známy bas Ivan Zvarík. Davidov mladý bas zaznel v známej barokovej árii Lascia chio pianga G. F. Händla  a ľudovej piesni Nepôjdem na vojnu v úprave L. Stančeka. Chloe Rebecca Petr a Hanka Kminiaková zaujali porotu v muzikálovej kategórii. Obe spevom krásnej piesne Cesta do rozprávky. Chloe k nej pridala titulnú pieseň z rozprávky Princezna ze mlejna  Vím jedno návrší a Hanka pieseň Láska na sto let z rozprávky Šmankote, babičko, čaruj. Vypočuli si ich napr. známa moderátorka Karin Majtánová i hlasový pedagóg a moderátor Rádia Regina Stanislav Bartko.  David si vyspieval strieborné pásmo, Hanka a Chloe hneď na prvý súťažný pokus ZLATÉ PÁSMO. Gratulujeme k tomuto  veľkému úspechu, veď na PINKSONGU súťažilo v tomto roku bezmála 90 žiakov ZUŠ z celého Slovenska.  Na hodinách spevu všetkých menovaných pripravila a na klavíri sprevádzala p. uč. Irena Chovanová.  Taktiež im patrí poďakovanie za čisté koncentrované výkony a krásnu reprezentáciu ZUŠ BŠ.

Program tvorilo 21 čísel a asi 80 minút plných krásnych melódií, jedinečných interpretácií a detskej radosti. Spevom ľudových i umelých piesní, známych televíznych hitoviek ako Když máš v chalupě orchestrion, gospelových či vážnych barokových árií potešili Amália Maczová, Bianka Vasiľová, Viktória Líšková, Ján Chovanec, Izabela Baarová, Nina Kránáková a David Knížek. Gitaristi s klasikou Mozarta – Tanaka Chiwaura, skladbičkou Süssera –Martin Pohančánik, či Gavottou Marcella – Mariana Blašková ocenili – rovnako ako speváci i diváci kvalitné ozvučenie – dar Nadácie SPP – vďaka p. uč. Róbert Borodajkevyč. Kladivká klavírneho krídla rozozneli struny Moderatom /A. Sarauer/ – Dorotea Dravecká, Sonatínou a-mol /J. Benda/ – Ľudmila Kamenská, skladbou Cesta do školy /E. Hradecký/- Matúš Černák, Valčíkom op. 69 /F. Chopin/ – Bibiána Maruniaková, Viedenskou sonatínou č. 1 /W.A.Mozarta/ -Tom Slezák.  Zaznel husľový Zrkadlový duet i osemminútové Concertino h-mol v podaní snaživého Petra Sopka, za ktoré si vyslúžil veľký potlesk. Hudobné čísla osviežili žiaci literárno-dramatického odboru pekným prednesom: Ľudka Kamenská samostatne ako Zajačica parádnica a v skupinke so Sofiou Chymčákovou, Zoe Kajanovou, Lunou Lukáčovou a Almou Mĺkvou a Jurajom Marťuševom s Veselými aprílovými básňami. V krátkom pásme pripomenuli veľkonočné tradície vinšujúc zdravie i radosť z prebúdzajúceho sa života. Krásnym osviežením bola skladba Franka Sinatru Fly me to the Moon v podaní trubkára Viliama Liptáka. Krásnym sólom ho doplnil pán učiteľ Aleš za harmonicko-rytmickej podpory  gitár pánov učiteľov Robka a Miška. Precítenou skladbou Máj z Ročných období P. I. Čajkovského zakončil Veľkonočný koncert klavirista Mykhailo  Syrotenko. Viac na www.zusbs.sk

Návrat hore