Úspech nášho klaviristu na Banskoštiavnických kladivkách

7. ročník súťaže Banskoštiavnické kladivká máme úspešne za sebou. Opäť ste nás prekvapili vašou hojnou účasťou a predovšetkým fantastickými súťažnými výkonmi.

Za objektívny výkon ďakujeme porote, ktorá tento rok udelila titul laureáta Timotejovi Lesákovi zo ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Laureátmi štvorručnej hry sa stali Stanislav Palúch a Kotoko Takine zo ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave. Všetkým súťažiacim gratulujeme k ich výkonom a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Kompletné vyhodnotenie nájdete na stránke súťaže www.bskladivka.eu spolu s fotodokumentáciou celého podujatia (foto Ján Petrík). Sme nesmierne radi, že okrem samotnej súťaže sme vám tento rok mohli priniesť aj seminár s Andreou Bálešovou a Ivanom Šillerom a klavírny koncert predsedníčky poroty Jordany Palovičovej.

Ďakujeme a do skorého videnia!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Mesto Banská Štiavnica. Za podporu ďakujeme aj partnerom – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kultúrne centrum Banská Štiavnica, Comex Banská Štiavnica, reštaurácia Monarchia.

Banskoštiavnické kladivká priniesli krásne výkony šikovných klaviristov z 34 ZUŠiek naprieč Slovenskom, v Rubigale vyhodnotenie 1.dňa, v ZUŠ koncert laureátky minulého ročníka a predsedníčky odbornej poroty, vysokoškolskej pedagogičky a koncertnej umelkyne Jordany Palovičovej. V 2.deň súťaže sa v 4. kategórii sólo prezentoval aj náš žiak z triedy p. uč. Gregora Zubeka Mykhailo Syrotenko, ktorý bol odbornou porotou odmenený STRIEBORNÝM PÁSMOM. GRATULUJEME

Návrat hore