Veľkonočný koncert vo štvrtok 25. apríla v ZUŠ

Program tvorilo 21 čísel a asi 80 minút plných krásnych melódií, jedinečných interpretácií a detskej radosti. Spevom ľudových i umelých piesní, známych televíznych hitoviek ako Když máš v chalupě orchestrion, gospelových či vážnych barokových árií potešili Amália Maczová, Bianka Vasiľová, Viktória Líšková, Ján Chovanec, Izabela Baarová, Nina Kránáková a David Knížek. Gitaristi s klasikou Mozarta – Tanaka Chiwaura, skladbičkou Süssera –Martin Pohančánik, či Gavottou Marcella – Mariana Blašková ocenili – rovnako ako speváci i diváci kvalitné ozvučenie – dar Nadácie SPP – vďaka p. uč. Róbert Borodajkevyč. Kladivká klavírneho krídla rozozneli struny Moderatom /A. Sarauer/ – Dorotea Dravecká, Sonatínou a-mol /J. Benda/ – Ľudmila Kamenská, skladbou Cesta do školy /E. Hradecký/- Matúš Černák, Valčíkom op. 69 /F. Chopin/ – Bibiána Maruniaková, Viedenskou sonatínou č. 1 /W.A.Mozarta/ -Tom Slezák.  Zaznel husľový Zrkadlový duet i osemminútové Concertino h-mol v podaní snaživého Petra Sopka, za ktoré si vyslúžil veľký potlesk. Hudobné čísla osviežili žiaci literárno-dramatického odboru pekným prednesom: Ľudka Kamenská samostatne ako Zajačica parádnica a v skupinke so Sofiou Chymčákovou, Zoe Kajanovou, Lunou Lukáčovou a Almou Mĺkvou a Jurajom Marťuševom s Veselými aprílovými básňami. V krátkom pásme pripomenuli veľkonočné tradície vinšujúc zdravie i radosť z prebúdzajúceho sa života. Krásnym osviežením bola skladba Franka Sinatru Fly me to the Moon v podaní trubkára Viliama Liptáka. Krásnym sólom ho doplnil pán učiteľ Aleš za harmonicko-rytmickej podpory  gitár pánov učiteľov Robka a Miška. Precítenou skladbou Máj z Ročných období P. I. Čajkovského zakončil Veľkonočný koncert klavirista Mykhailo  Syrotenko.

moderovali Michal Timko a Irena Chovanová, fotodokumentácia Martin Jánošík

Návrat hore