Výchovné koncerty pre materské školy

V stredu 8. februára sa žiaci a páni učitelia ZUŠ vybrali do dvoch materských škôl s výchovným koncertom. Najskôr sa predstavili jednotlivé odbory ZUŠ v Materskej škole na ulici 1. mája, neskôr zopakovali pestrý program v Materskej škole na ulici Bratská. Po privítaní pani riaditeľkami na Križovatke Mgr. Alexandrou Bókovou a na Drieňovej  Mgr. Andreou Paukovou zaspievali ZUŠ-kárski speváčikovia a zahrali talentovaní “muzikanti”. Zážitkom pre škôlkárske detičky bolo počuť naživo znieť hudobné nástroje ako HUSLE, FLAUTA, TRUBKA, LESNÝ ROH, KLAVÍR, GITARA, či AKORDEÓN. 

Veľkú rodinu strunových nástrojov a samotné HUSLE predstavil pán učiteľ Juraj Janiczek. Husľovým „Valčíkom C-dur“ prispel Peťko Sopko. Na ľudovú nôtu zanôtila Ľubka Kuchtová, ktorej husličky zneli počas ľudových piesní.  Strunové nástroje prezentoval pán učiteľ Robko Boradajkevyč, ktorého žiačka Bibka Maruniaková predviedla španielsku pieseň na gitare. Spevácku triedu pani učiteľky Weisovej zastupovala Izabelka Baarová, ktorá deťom zaspievala  ľudovú pieseň zo Šariša „Ej, zaspivajme sobi“ a umelú pieseň „Babka čiapka“. A čiapky sme veru v to ráno potrebovali všetci. V Banskej Štiavnici prituhlo až sme autíčka rozmrazovali. Dychové nástroje boli zastúpené drevenými dychovými nástrojmi z flautovej triedy pani učiteľky Zuzky Kovárovej a plechovými dychovými nástrojmi z triedy pána učiteľa Aleša Turčana. Karolínka Filkorová, Jasmine Lužicová, Rojnja Tarandová nás spolu s pani učiteľkou Zuzkou najskôr preniesli do rozprávky dobovým tancom „Gaiillarde d’Ecosse“ /autor Pierre Phalese/ a modernejšou skladbičkou „Bluebottle Boogie“ /skladateľ Alan Davis/. Niektoré detičky videli a počuli pravdepodobne prvý krát naživo veľkú „zakrivenú“ basovú flautu,  zamatovú altovú flautu, či krásny čierny klarinet. Veľkým zážitkom pre prítomných bola skladbička pre trubku „Cudzinka“  v peknom prevedení Viktora Sprocka ako aj poľovnícke signály, ktorými nás šikovná Hanka Malatincová hrou na bezklapkový lesný roh preniesla na poľovačku do lesa.  Speváčky z triedy pani učiteľky Chovanovej Bianka Vasiľová a Hanka Knížková potešili ľudovými piesňami „Jedna ruža, dve ruže“ a „Keď som bola v Očovej na tanci“. Bicie nástroje nám slovom i hrou na malé tympany prezentovala Alicka Knezovičová, ktorá to vie v triede pána učiteľa Piatrova „rozbaliť“ aj na celej sade bicích nástrojov s veľkým i malým bubnom, paličkami či činelmi. Zboríkovskú pieseň ORCHESTER striedali dva výstupy žiakov literárno-dramatického odboru. Liana Šavoltová a Andrea Greschnerová oživili maňušky v krátkom divadielku „Dedko a Jurinko“ . Zrazu sa objavil aj klaun s červeným nosom. To bola tiež žiačka pani učiteľky Ľudky Klimkovej Stela Sedláčková, ktorá nám z klobúka vyčarila niekoľko kúziel. Ľudovú  pieseň „Drietomská dolina“ nacvičila na akordeóne v triede pána učiteľa Tomáša Valičeka Žofka Necpálová. Ukázali sme škôlkárom, že okrem bielych a čiernych kláves, na ktorých hráme melódiu, má akordeón aj basové gombíky a mechy. Biele i čierne klávesy priebežne rozozvučali pani učiteľky Petra Weisová a Irena Chovanová. Na akom nástroji? No predsa na klavíri. Tanečný odbor sme pripomenuli záverečnými ľudovými piesňami.  „Tancovala by som, zodratie krpce mám, poďte, kamarátky, s vami si zaspievam. Tancovala by som, nemám dobrej nôty, poďte, muzikanti, poďte do roboty. Muzikanti, hrajte, nič sa nestarajte, pod naše krpčeky troška ohňa dajte.“ zvonivým hláskom zaspievala Hanka Kminiaková. Rozlúčili sme sa piesňou známou aj deťom zo škôlky „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“, ktorá za spevu Zboríku s Jankom Chovancom, Klárikou Ujlakyovou, Jankou Maruniakovou, Alžbetkou Palášthyovou a Davidom Knížekom brala do tanca aj detičky a pani učiteľky.  

Vďaka všetkým našim žiakom za krásne výkony, pánom učiteľom a rodičom za pomoc a koordináciu, škôlkam za milé prijatie, pohostenie, škôlkárom a ich pani učiteľkám za pozornosť a potlesk. Pani zástupkyni Mirke Knezovičovej patrí poďakovanie za sprievod a videá, pánovi učiteľovi Jánošíkovi za krásne fotky.

Návrat hore