Výchovné koncerty v materských školách

4. marec patril škôlkam. Navštívili sme materskú školu Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského, Materskú školu Ul. 1. mája /Križovatka/ a Materskú školu Bratská 9 /Drieňová/

ZBORÍK si pripravil pieseň zo Zlatej brány „My sme smelí námorníci“ aj s čiapkami a veslami, ďalej žiaci ZUŠ rozžiarili tváre detičiek nasledovným programom.

  1. SPEV  ľudová: Na bielej hore  Izabela Baarová /z triedy p. uč. Petry Weisovej/

Umelá: Stonožka  Izabela Baarová

Piesne, tóny radi máme.

Hudbou radosť rozdávame

  • Husle    Mozart: „Der Spiegel“ – Zrkadlový duet Peter Sopko / z triedy p. uč. Juraja Janiczeka/

Husličky z dreva strúhané

Slákom struny rozohráme.

  • Gitara Mauro Giuliani Allegretto  Alicka Knezovičová /z triedy p. uč. Karolínky Buškovej Rumanovej/

Gitara tá šesť strún máva

Klasiku i country hráva.

  • Lesný roh  Beatles: Yesterday Hanka Malatincová  /z triedy p. uč. Aleša Turčana/

Trubka to je nástroj krásny

v orchestri i sólo hlasný

  • Zobcová flauta Znelka z rozprávky Pat a Mat  a dvojhlasné blues  Karolínka Filkorová /z triedy p. uč. Kovárovej/

 Flautička tá si trilkuje

ako slávik pospevuje.

  • Akordeón ľudová pieseň Janko Chovanec /z triedy p. uč. Tomáša Valíčeka/

Akordeón to je krása

Klávesy a mechy máva.

  • Klavír  Martin Vozar „Ranná pieseň“   Alžbetka Palášthyová / z triedy p. uč. Terezky Beňovej/

Klavír kladivká ukrýva,

Desať prštekov rozihrá.

  • Bicie – bubon, chraštítka –  rumbagule / domorodý tanec / Alicka Knezovičová  /z triedy p. uč. Matúša Piatrova/

Čo nás bubienok naučí?

Držať rytmus! Jeden, dva, tri.

  • HÁDANKY ľudových piesní /spolu so škôlkármi si zaspievame vždy 1. verš piesne/

Piesne, tóny radi máme.

Hudbou radosť rozdávame

Na záver znova ZBORÍK „ My sme smelí námorníci“ aj s čiapkami a veslami

Poďakovanie patrí pani zástupkyni MIRKE KNEZOVIČOVEJ za zhotovenie vesiel, rumbagúl,  Zuzke Kovárovej za námet na pieseň zo Zlatej brány, ktorú pani riaditeľka pretextovala na jednotlivé hudobné nástroje. Tiež zabezpečila námornícke tričká a  zhotovila námornícke čiapky za papiera. Pani Bitušiakovej ďakujeme za pomoc s organizáciou, deťom vďaka za energiu a pánom učiteľom za prípravu žiakov, škôlkam za prijatie a malé občerstvenie.

Návrat hore