Výtvarné alternatívy

Naša Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici na základe hodnotenia odbornej poroty získala minulý školský rok 2022/23 jednu z hlavných cien na XVII. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 21. 04. 2023 sme boli ocenení na vernisáži výstavy v  ZUŠ Imra Weitera Kráľa v Považskej Bystrici a ako víťaz sme na základe propozícii Výtvarných alternatív dostali  právo na samostatnú prezentačnú výstavu v roku 2024. Vernisáž sa konala piatok 19.4.2024 v ZUŠ IWK.

Výstavu máme nainštalovanú v rozsahu 5 tematických celkov, spolu s dvoma ďalšími školami v priestoroch ZUŠ IWK. 1. Arcimboldo, 2. Veverica-motorická 3D hra, 3. Vázy-kompozičné hry s kolážou, 4. Zvieratá -veľkoplošné v plagátoch a 5. Fotohry. Verejnosť si ju môže pozrieť do 24.5.2024, po-pia 10.00-17.00 hod. Naši ocenení žiaci: Alica Viazaničková, Damián Imrišek, Ema Bačíková, Lucia Vazanová a Alexandra Lukáčová. V rámci Výtvarných alternatív sa tento rok 19.-20.4.2024 konal XXVII. celoslovenský seminár pre pedagógov výtvarnej výchovy, kde mali možnosť načerpávať inšpirácie v rámci pracovných dielní s lektormi : Mgr. Danielou Čarnou a PaedDr. Alenou Zupkovou v časovom rozsahu 9 hod.

   Pani učiteľka  Zuzka, ktorá sa vernisáže i pracovných dielní zúčastnila, sa k podujatiu vyjadrila: „Ďakujem za možnosť zúčastniť sa, vždy je to pre mňa veľmi vzácny čas, tento rok o to viac, keď sme mali otvorenie aj našej výstavy. Som na všetkých žiakov veľmi hrdá.“ Zo srdca gratulujeme všetkým oceneným žiakom a tiež pani učiteľkám Hilbertovej a Knezovičovej ako aj organizátorom za krásnu možnosť prezentácie nášho výtvarného odboru.        Zuzana Hilbertová, Irena Chovanová

Návrat hore