Zlatým slávikom Hanka Kminiaková

Nezanikne nikdy pieseň nášho ľudu, ostane naveky, kým žiť ľudia budú…

Týmito slovami otvorila krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2024 pani riaditeľka Súkromnej základnej školy Guliver Anežka Slančíková. To  sa historicky prvý krát odohralo v BŠ a prinieslo dnes do BŠ i do našej ZUŠ krásny úspech. HANKA KMINIAKOVÁ sa v I. kat. spomedzi 13 krásne spievajúcich výhercov okresných kôl stala ZLATÝM SLÁVIKOM. S piesňami Vädnú ruže, vädnú puke a Voda sa vyliala si vyspievala 1.miesto a postup na celoslovenské kolo. Toto sa banskoštiavnickému okresu udialo zatiaľ len jedenkrát (s Danielkou Kminiakovou). Ďakujeme za všetky deti, ktoré sú nám v ZUŠke do rúk zverené, no dnes s veľkou radosťou a hrdosťou ďakujeme zvlášť za dary a talenty, ktoré Boh dal Hanke, za jej pracovitosť, nasadenie, radosť, chcenie, čistý hlások a srdiečko, ktoré vie ona vložiť do každého vystúpenia. Poďakovanie patrí celej rodine Kminiakovej, zvlášť ockovi Martinovi Kminiakovi a sestre Danielke Kminiakovej, tiež našej milej štiavnickej muzike pánovi Dušanovi Kabinovi s Vladkom Vazanom a v neposlednom rade aj organizátorom podujatia Súkromnej ZŠ Guliver.

Návrat hore