Zmluvy

Zmluvy 2023
Súbor
Zmluva_o_dodavke_plynu_2023-2024.pdf
Zmluvy 2022
Súbor
Dohoda_s_UPSVaR.pdf
Najomna_zmluva_2_2022__ZUS_BS.pdf
Najomna_zmluva_c-_1_2022.pdf
Najomna_zmluva_c-_3_2022.pdf
Najomna_zmluva_c-_4_2022.pdf
Zmluva_o_dodavke_elektriny_2022__Energie2.pdf
Zmluva_o_dodavke_plynu_2022.pdf
Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostiredkov_FPU.pdf
Zmluvy 2021
Súbor
Najomna_zmluva_2_2021__ZUS_BS.pdf
Najomna_zmluva_3_2021__ZUS_BS.pdf
Najomna_zmluva_c-_1_2021.pdf
Zmluva_o_poskytovani_sluzby_Magio_TV_cez_internet___Dodatok__Slovak_Telekom.pdf
Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb__Orange_1.pdf
Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb__Orange_2.pdf
Zmluvy 2020
Súbor
Dodatok_c-1_k_Zmluve_o_poskyt-_financ-_prostriedkov_FPU.pdf
Zmluva_o_dodavke_plynu_na_rok_2021__SPP.pdf
Zmluva_o_poskyt-_financ-_prostriedkov__FPU_2020.pdf
Zmluva_o_poskytnuti_grantu__Hudobny_fond_2020.pdf
Zmluva_o_poskytnuti_pracovnej_zdravotnej_sluzby.pdf
Návrat hore