História ZUŠ a jej riaditelia

Zdenka Koreňová – riaditeľka v rokoch 1995-2004
Zdenka Koreňová

Školský rok 1995/1996 prináša opäť zmenu riaditeľa ZUŠ. Stáva sa ňou  Mgr. Zdenka Koreňová. Zástupkyňou Mgr. Viera Balážová.

Pani Koreňová, rodáčka z Popradu, ukončila v r 1975 štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Srdcom speváčka a gitaristka, pedagogickú prax získala ĽŠU vo Svite, ZDŠ v Poprade, ZŠ v B. Belej a ZŠ v B.Štiavnici (ul. Dobšinského 17, dnešná ZŠ J.Horáka). Začínala ako pani učiteľka hudobnej výchovy a zborového spevu.  V ZUŠ i na pôde mesta bola aktívnou podporovateľkou kultúrnych a spoločenských akcií, na ktorých veľakrát účinkovala. I so svojou kapelou Melodyzóna. K trom odborom v ZUŠ  pribudol za jej vedenia aj tanečný odbor(TO), ktorý viedla externe  pani Zlatica Berešíková, jej žiaci zožali úspech po necelých 4 mesiacoch práce na Country bále v B. Bystrici. 

V LDO prišla svoje bohaté skúsenosti odovzdávať pani Mária Petrová, časť žiakov učí Zdenka Koreňová.

Práve Mária Petrová, neskôr dlhoročná zamestnankyňa Pohronského osvetového strediska, venovala ZUŠ k jej 40. výročiu založenia školy báseň „Večná melódia“.

„Večná melódia“

Starý dom na námestí svoj sen sníva.
Pýcha dávnych čias si pamätá…
Marína sa z okien už nedíva,
lyceisti odišli do sveta.

Starý dom dnes iných máva hostí,
koľko hudby, krásy zvučí v nej,
pre umenie, krásu vedomostí
staré schody zošlapala nádej.

Nie každý si dá tak ľahko rady,
slzy strieda občas zlosť i smiech,
zvučia stupnice a prstoklady
za potlesk na koncertoch, za úspech.

Akordeón, gitara, husle, klavír,
v nich nejeden veľký detský sen,
kým na boj ich vyzve života vír,
díva sa tíško zo stien pán Beethoven.

Keď sa potom po rokoch raz vrátiš,
opantá ťa známa melódia,
vzácne čriepky spomienok si chrániš- tréma úsmev, úklony z pódia….

C, d, e, f, – do, re mi, fa –láska,
fa, mi, re, do – slzu vyroní,
v každej note maličká otázka:

„Pamätáš sa? Kde si? Už zvoní?“
Zvoní život už sonátou clivou,
všetkým žiakom tichý doprovod,
učiteľom večnou melódiou
pozlátil srdcia jemným prachom nôt.

Vyučovanie akordeónu posilnila pani Ivana Ďuricová. Hudobnú náuku s vytrvalosťou žiakom prednášala Mgr. Marta Ivaničová.

Ku koncoročným a vianočným koncertom pribudli zimné verejné koncerty, výchovné koncerty, koncert ku Dňu matiek.

Zdenka Koreňová a koletkív ZUŠ

Škoský rok 1996/1997 je tiež rokom zmien. Zástupcu riaditeľa vykonával Pavol Macák. TO na pár rokov zanikol. Otvorila sa trieda ale spevu, ktorú viedla PaedDr. Petra Weisová a  trieda bicích nástrojov – vyučoval Marián Popovič. V bohatej histórii ZUŠ sa ako učitelia objavili  na jeden rok Ján Jakubík,ml. -gitara,  Rudolf Hauser trieda dychové nástroje (až do r. 2007), Peter Brzokoupil klavír, Renáta Mičianiková – akordeón,  PaedDr. Slávka Gáborová –LDO.  Gitaru učí Michal Pigoš. Počet žiakov 322 (HO 237, VO 65, LDO 20) ZUŠ zorganizovala 13 koncertov a 16 vystúpení mimo ZUŠ. Medzi absolventky VO v tomto roku patrí aj naša terajšia pani zástupkyňa pre skupinové vyučovanie Mgr. Miroslav Knezovičová. Koniec roka priniesol rozlúčku s p. Jozefom Radjanským i jeho manželkou, ktorí sa stali za bezmála 50 ročné pôsobenie v ĽŠU  neoddeliteľnou súčasťou histórie a života našej školy.

Školský rok 1997-1998 sa niesol v znamení osláv 40. výročia založenia školy. Akordeónovú triedu posilňuje Ľudmila Fulajtárová, gitaru začal vyučovať Dodo Klimko, klavír Zdenka Trubanová. LDO vyučuje externe Mgr. Eva Palovičová.  Jeden rok vyučuje akordeón Ľudmila Fulajtárová. Počet žiakov mierne klesol z 309 je v HO 55, v VO 55 a LDO 14 žiakov. Vo výchovných koncertoch si pripomenuli žiaci folklórne prvky v dielach slovenských skladateľov, V „Batohu Mikulášskych prekvapení“ sa zapojili aj žiaci VO s p. učiteľkou Škreňovou. V marci 1998 venovali žiaci Konzervatória v Žiline koncert jubilujúcej ZUŠ-ke. Po prvý krát aktívni mladí gitaristina čele s Dodom Klimkom zorganizovali Medziokresnú gitarovú prehliadku (Kremnica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica), za ZUŠ v BŠ ocenení Filip Preiss a Sandra Preissová. (viac v časti Významné podujatia a súťaže)  25. júna 1998 to bol slávnostný koncert v Kine Akademik, ktorým si vedenie ZUŠ pripomenulo a ocenilo prácu a námahu všetkých doterajších pedagógov a pracovníkov školy. Za dlhoročnú činnosť v prospech školy bola ocenená p. Júlia Radjanská, za pedagogickú činnosť Mgr. Marta Ivaničová, Ľubomír Počai, Elena Cengelová a Jozef Radjanský. Bohatý program si vypočuli pozvaní hostia, rodičia, i žiaci školy. Pani riaditeľka Zdenka Koreňová zapriala  ZUŠ-ke, aby dobrý vietor, ktorý začal vanúť do plachiet v podobe mladých začínajúcich učiteľov v prepojení so skúsenosťami tých dlhšie pedagogicky činných, formoval v tvorivom duchu ďalšie generácie detí a mládeže.

Školský rok 1998/1999 vystriedali vo VO pani Škreňovú Mgr. Helena Chovanová a Karol Bugár, učiteľku klavír a Alexandru Chovancovú nahradila Mgr. Viera Balážová, ktorá sa od apríla stala aj zástupkyňou školy. Evu Palovičovú nahradila od februára 1999 pani PaedDr.  Ľubica Ďurovičová. ZUŠ pripravila koncert k Medzinárodnému dňu učiteľov, pre žiakov osobitnej školy, Vianočné koncerty, Koncert pre MŠ, Jarný koncert. (viac v časti Významné podujatia a súťaže), na ktorej sa pridali žiaci aj z Novej Bane,  Koncert ku dňu matiek, Výstavu na Starom zámku, Koncert ku dňu detí, Absolventský koncert a výstavu absolventských prác. Počet žiakov školy 338 (HO 236, VO 82, LDO 20).

Školský rok 1999/2000 pribudli na VO Dominik Hrdý a Miroslava Kámenová a Zuzana Ladzianska v triede dych. nástrojov (externe). Akordeón vyučuje Ivana Ďuricová (Cimová). Na školu sa vracia aj Ing. Soňa Lužinová (do r. 2008). Škola je aktívna podobne ako predchádzajúci rok, uskutočnil sa ďalší ročník Gitarovej prehliadky. Z úspešných absolventov končí klavír Petra Solivarská. Počet žiakov 362 (HO 227, VO 101, LDO 34).

Školský rok 2000/2001 neprináša veľkú zmenu v počte žiakov 364 (HO 227, VO 88, LDO 49). Okrem klasického koncertného kalendára zorganizovala ZUŠ19. októbra  k 250. výročiu úmrtia Johana Sebastiana Bacha koncert v evanjelickom chráme. Na absolventskom večeri LDO s Jakubom Lužinom spoluúčinkoval ako hosť aj Jazzband v zložení bicie Erik Píš, saxofón Norbert Píš, basgitara Juraj Kysel, klavír Irena Chovanová. Absolventom klavíra bol náš terajší pán učiteľ Martin Jánošík z triedy pána učiteľa Počaia. Žiaci a učitelia ZUŠ sa stretli v spolupráci so žiakmi a učiteľmi Cirkevnej základnej školy na „Gospelovom koncerte“, kde zazneli viaceré známe i menej známe spirituály a duchovné piesne v rôznych sekciách. Výrazné spevácke nadanie preukazuje Barbora Legényová. S pánov učiteľov Doda Klimka a Reginy Schinglerovej sa stáva muzikantské duo, pre ktoré je hudba nevyhnutnosťou.

Školský rok 2001/2002 – VO vedie Dominik Hrdý, Zuzana Ladzianska začína učiť na plný úväzok ako učiteľka dyhových nástrojov, Mariána Popoviča strieda Erik Píš v triede bicích nástrojov, údržbárom sa stáva Zdenko Truban. Výchovné koncerty strieda zimný, Ing. Soňa Lužinová organizuje Večer LDO so svojím divadelným súborom STROMÁČIK. Ten v tomto roku oslavoval 10. výročie založenia  a v Rozprávkovom lese, ktorý sa konal znova na Starom zámku sa predstavili mnohí žiaci LDO.  premenili na čarodejnícku školu v Rockforde a všetky divadelné výstupy inšpirovali Harry Potterom. So Stromáčikom zažila pani učiteľka veľa radostného, uviedla predstavenia ako „Kde bolo, tam bolo, Šípenka Ružová“, s ktorým úspešne reprezentovali žiaci ZUŠ na súťaži PAN 2001. Výraznými talentami z radov LDO boli Katka Štrváková, Lenka Krnáčová, Jakub Lužina a Barbora Gáliková. 27. 8. 2002 s dožil krásnych 70 rokov pán Jozef Radjanský.

V školskom roku 2002/2003 bol počet žiakov 351 (HO 208,VO 94, LDO 49). Svoje hudobné pôsobenie začína inštrumentálne zoskupenie TRAMONTANA, ktoré zakladajú a vedú aktívni páni učitelia Jozef (Dodo) Klimko, Regina Schinglerová, V decembri 2002 spojili svoje sily s pánmi učiteľmi Michalom Timkom, Zuzanou Ladzianskou a svojimi žiakmi Tatianou Koreňovou, Marianou Olohovou, Viktóriou Matúšovovou, Vladimírom Čabákom. V marci prišli školu navštíviť priatelia z poľského mestečka Przysucha, s ktorými nadviazala priateľstvo pani riaditeľka Mgr. Zdenka Koreňová, spolu so súborom Stromáčik a jeho vyučujúcou Ing. Soňou Lužinovou. V apríli pripravili divadlo poézie a konal sa 6. ročník súťaže „Štiavnická gitara“. Medzi absolventmi HO je aj Jozef Sivák, Kristína Čabáková, VO, ktorý vedie Mgr. Zuzana Hilbertová, končí Peter Jánošík.

V školskom roku 2003/2004 do VO pribudla ako učiteľka absolventka ZUŠ Mgr. Miroslava Kámenová (Knezovičová). Žiaci LDO pripravili živý betlehem, Vianočný koncert, Koncert pre poslancov, 7. ročník  súťaže „Štiavnická gitara“.  Veľký večer LDO, zúčastnili s Art pódia v Libresse, uviedli divadielko Zelené jelene“ , divadelné pásmo na motívy básne A. Sládkoviča „Marína“ v hlavnej úlohe Erik Forgáč. Návšteva Varšavy, súbor Yemelo sa 4. Krát zúčastnil Kremnických gagov s predstaveniami „Múdri Maťko a hlupáci“ a „Kytica so slovenských Ľudových balád“.  Za kyticu dostali ocenenie „Objav roka“. V Slovinsku na festivale „Ptujskigo pouličného festivalu“ ocenili  divadelné predstavenie Panoptikum a žonglérske umenie žiaka Erika Sombathyho.

Návrat hore