Zlatým slávikom Hanka Kminiaková

Slávik Slovenska 2024. Na okresnom kole, ktoré sa konalo v našej ZUŠke v piatok 10. mája, sa spevom ľudových piesní i krásnymi krojmi prezentovali speváci v troch kategóriách. V 1. kategórii (1.až 3. ročník – kde sa spievalo 14 deti) sa ZLATÝM SLÁVIKOM stala žiačka speváckej triedy p. riaditeľky Ireny Chovanovej, druháčka Hanka Kminiaková. Porota jej pekný výkon v ľud. piesňach Vädnú ruže, vädnú puke a Tancovala by som, bosá som ocenila prvým miestom a nominovala na postup do krajského kola. Za pomoc a podporu ďakujeme celej rodine Kminiakovej, špeciálne našej absolventke Danielke Kminiakovej. Hanka, GRATULUJEME ♥️👏🎶👏♥️

Vädnú ruže, vädnú puke
Návrat hore