ZUŠ vzdala hold banskoštiavnickej Kalvárii 

ZUŠka vzdala hold banskoštiavnickej Kalvárii

Hold banskoštiavnickej Kalvárii vzdáva ZUŠ pravidelne organizovaním výtvarnej a speváckej súťaže Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie.

Výtvarná časť súťaže začala už po vianočných prázdninách. Oslovili sme základné školy, špeciálne školy a základné umelecké školy. Žiaci sa v období medzi Vianocami a Veľkou nocou mohli zamyslieť nad duchovným odkazom Kalvárie. V rozhraní týchto dvoch významných cirkevných sviatkov sa mohli inšpirovať výjavmi z krížovej cesty ako aj vnútornou výzdobou našej banskoštiavnickej dominanty. V tomto materiálnom svete sa deti a mládež mali možnosť na chvíľu duchovne obohatiť a vnútorne utíšiť. Odborná porota pracovala v zložení:  akademický sochár a keramik  Vladimír Oravec, ktorého diela zdobia múr oproti radnici, viaceré podniky, či dvorček fontánou štyroch povodí v „našej“ ZUŠ. Jeho diela boli vystavené v Maroku , Anglicku, Japonsku. Arpád Pál, banskoštiavnický umelec pracujúci s dušou krásneho dreva a drahých kameňov a kovov. Jeho diela dostali darom napríklad Peter Sagan, či anglická  kráľovná Alžbeta II.. Iveta Chovanová – pamiatkárka, ktorá sa roky venuje objavovaniu krás Banskej Štiavnice, aby ich prinášala ľuďom v rôznych publikáciách. Takýto odborníci mali 6. marca 2024 ťažkú úlohu, vybrať spomedzi 300 výtvarných diel tie najkrajšie a najhodnotnejšie. Rozhodli sa oceniť 78 detí. Úspešnými boli títo naši žiaci výtvarného odboru:

Trieda p. uč. Zuzany Hilbertovej:

Čestné uznanie v KATEGÓRII 6-8 rokov za kolekciu prác dostali: TADEÁŠ JÁNOŠÍK,   ZUZANA SANTORISOVÁ, LUNA LUKÁČOVÁ, IDA FARÁRIKOVÁ, MASHA HÚŠŤAVOVÁ, STELLA RUISL, ALMA MĹKVA, GRÉTA VIAZANIČKOVÁ, DOBROMILA DRAVECKÁ, ANNA VINDIUK a MIA BORODAJKEVYČ.

3.miesto v 5. KATEGÓRII 9-11 rokov získali EMA BAČÍKOVÁ a EMA KIRSCHBAUM. 

1. čestné uznanie v 5.KATEGÓRII 9-11 rokov za figurálne spracovanie biblickej témy si vyslúžili NELLA MARUNIAKOVÁ, ALICA VIAZANIČKOVÁ, DAMIÁN IMRIŠEK, VERONIKA IVANIČOVÁ, RUBEN O“CONNOR, SOFIA SYROTENKO, LENKA MARUNIAKOVÁ, NELA ŠOUČÍKOVÁ, LAURA KAJANOVÁ, SVETLANA BELLA POLÁKOVÁ.

2.čestné uznanie putovalo  MICHAELE NIGRÍNIOVEJ a 3.čestné uznanie NELE JARÁBEKOVEJ.

Dve 1. miesta v 6. KATEGÓRII 12-14 rokov patrili tiež ZUŠ BŠ. Tento veľký úspech si užívajú MADELEINE IVANIČOVÁ  a LINDA GEMZOVÁ.

V tejto istej kategórii dostali 2.čestné uznanie žiaci p. zástupyne Miroslavy Knezovičovej

a to za kolekciu prác, za inovatívny prístup a maliarsky apetít:

MICHAELA KAŠŠYOVÁ, SVETLANA ČERVENÁKOVÁ, IRIS LUŽICOVÁ, JASMÍN LUŽICOVÁ, NATAŠA PIFFKOVÁ, SIMONA MOJŽIŠOVÁ, MICHAELA  MÁRIA PALÁŠTHYOVÁ, ANNA URBANOVÁ, ELIŠKA PIVARČIOVÁ, HANA JAKUBÍKOVÁ, MARIANA BLAŠKOVÁ a LUCIA POTANČOKOVÁ.  Zo srdca blahoželáme.Kompletný zoznam ocenených nájdete na stránke školywww.zusbs.sk.

Ocenených bolo teda viac než dosť a tak mohla v priestoroch Kammerhofu od 14. marca 2024 vzniknúť príjemná výstava prác detských umelcov. Tie tam budú vystavené niekoľko mesiacov čakajúc na návštevníkov Slovenského banského múzea. Tomu patrí vďaka za prepožičanie priestorov a prevoz výstavných panelov. Medzi vystavenými prácami nájdete víťazné práce našich žiakov ako i veľký počet krásnych ocenených prác žiakov ZUŠ zo Starej Ľubovne. Tešili sme sa , že si z takej diaľky prišli na vernisáž vyzdvihnúť ceny osobne.

Spevácka časť súťaže sa konala 14. marca dopoludnia v priestoroch ZUŠ. Na úvod predniesla báseň „Odkaz Kalvárie“ autorky Kataríny Kissovej p. učiteľka Ľudmila Klimková. V úvodnom príhovore citovala pani riaditeľka Irena Chovanová geniálneho organistu, majstra kontrapunktu, výraznú skladateľskú osobnosť obdobia baroka Johana Sebastiana Bacha:

„Konečným a vrcholným cieľom všetkej hudby by mala byť iba sláva Božia a osvieženie duše.“  Čím zdôraznila cieľ a význam súťaže. Sálou sa niesli ľudové piesne v kombinácii s hĺbavými gospelovými, či sakrálnymi piesňami.  Účinkujúcich uvádzali páni učitelia – konferencieri Terézia Beňová a Michal Timko. Bezmála 40 žiakov z dvanástich ZUŠ-iek od Bratislavy až po Poprad potešilo spevom prítomné publikum v sále i odbornú porotu. Tvorili ju osobnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s interpretáciou spevu a sú zároveň pedagogicky činní na rôznych stupňoch umeleckých škôl. Členka poroty Mgr.art. Miroslava Mičicová, ArtD., hlasová pedagogička zo ZUŠ Jána Cikkera B. Bystrica, Mgr.art. Stanislav Bartko, ArtD.  zo Súkromného konzervatória vo Zvolene. Predsedníčkou speváckej poroty bola prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., bývalá sólistka Štátnej opery v B. Bystrici a dlhoročná hlasová pedagogička na Akadémii umení a Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici. Intonáciu, rytmus, výraz, agogiku, súhru s korepetítorom, vhodnosť výberu ako i celkový dojem hodnotili po kategóriách. Po obedovej prestávke sa účastníci presunuli do priestorov Kammerhofu, kde sú vystavené ocenené výtvarné diela. Priestor zaplnili mladší i vekom zrelší výtvarníci z celého Slovenska, ktorých spolu so spevákmi vítal Zborík gospelovou piesňou „Božia láska príď“ a pani Katarína Kissová svojou básňou „Kalvária“.  Moderátor pán učiteľ Michal Timko privítal vzácnych hostí. Ich príhovory pretkávali vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien. Pán Martin Macharik ako poslanec mestského zastupiteľstva i ako predseda Kalvárskeho fondu vyjadril radosť, že sa mnohé zničené objekty podarilo obnoviť a oživiť, a že naša škola súťažou vzdáva úctu  jedinečnej dominante nášho mesta.  Pán dekan banskoštiavnického dekanátu Norbert Ďurdík zdôraznil duchovný rozmer  Kalvárie a z rúk pána Dušana Súlovca prevzal obraz s výjavom z krížovej cesty UKRIŽOVNIE (olejomaľba, plátno). Bol to pán Súlovec, ktorý po požiari svojimi obrazmi podporil našu ZUŠ a tiež s dojatím sledoval krásne výtvarné i spevácke výkony.  Zborík v piesni „S láskou Kristovou“ pripomenul význam pôstneho obdobia: „Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal, k hriešnym k nám prišiel Pán. Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal, z mŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ“. V refréne roztlieskal obecenstvo, keď priniesol „radostnú a krásnu zvesť“. K výtvarníkom sa prihovoril akademický sochár Vladimír Oravec,  ktorý ocenil tvorivé počiny detí z celého Slovenska a povzbudil ich k ďalšej tvorbe. Pani profesorka Mária Tomanová krátko zhodnotila výkony spevákov a ocenila prácu celého nášho kolektívu na organizácii pre ňu tak krásneho podujatia. Stanko Bartko ako skúsený moderátor Rádia Regina – stred sa ujal aj vyhlasovania výsledkov. Priestor dostali aj porotou vybraní speváci, ktorí pohladili duše prítomných. Tatiana Mrázová z Popradu  gospelovou piesňou „Aj na cestách zlých“ rozsvietila sálu anjelským úsmevom, Lukáš Červený z Nových Zámkov ukázal čistotu spevu i srdca v slovenskej ľudovej piesni „Keť som bol maľučki, keď som ovce pásol“. Ocenili sme aj najmladšiu speváčku sedemročnú Hanku Kminiakovú. Za vernosť súťaži a tvorivý prínos bola odmenená pani učiteľka PaedDr. Petra Cmarková Breče z CZUŠ sv. Gorazda Vrbové.

 Našu banskoštiavnickú ZUŠ reprezentovali v speve deviati žiaci. Najúspešnejšími boli Hanka Kminiaková, Chloe Rebecca Petr a David Knížek zo speváckej triedy p. uč. Ireny ChovanovejJán Chovanec z triedy pani učiteľky Andrei Halibožekovej. Zaspievali presvedčivo a umiestnili sa v ZLATOM PÁSME.  GRATULUJEME.  Kláre Ujlakyovej,  Bianke Vasiľovej  a Nele Gulákovej (p. uč. Irena Chovanová), Viktórii Líškovej (p. uč. Terézia Beňová) a Izabele Baarovej (p. uč. Petra Weisová) sa ušlo krásne STRIEBORNÉ PÁSMO. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy a mesta.

Okrem odovzdania cien v jednotlivých pásmach bol v závere podujatia vyhlásený celkový laureát speváckej súťaže. Laureátkou sa stala Dorota Anna Dojčanová zo ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava. Prevzala cenu – keramickú trojrozmernú KALVÁRIU z dielne  Jany Fábry /Slovenská Ľupča/. Vystavené diela boli sprítomnené fotoprezentáciou, o ktorú sa postaral pán uč. Martin Jánošík, o jej premietanie páni učitelia Róbert Borodajkevyč a Matúš Piatrov.  Pani zástupkyňa Miroslava Knezovičová bola dušou a motorom celej výtvarnej súťaže. S kolegyňou Zuzkou Hilbertovou tvorili so žiakmi, Zuzka práce inštalovala.  Na hostí čakal aj milý medovníkový darček vyrobený s citom našou mamičkou Danielou Novákovou. Tím ZUŠ i ten nepedagogickí usilovne pracoval, aby pripravil všetko potrebné na súťaž, vernisáž i oceňovanie. Slávnostné vyhodnotenie oboch súťaží  bolo už „len“ čerešničkou na torte tvorivého procesu, v ktorom sme podporou talentov vzdávali hold duchovnému a umeleckému odkazu našej jedinečnej banskoštiavnickej Kalvárie.

Za pomoc a podporu ďakujeme spoluorganizátorom a podporovateľom. Boli nimi: OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, Mesto Banská Štiavnica, BBSK, Kalvársky fond, RKC farnosť Banská Štiavnica, Rada rodičov pri ZUŠ, SBM, pán Jozef Výboch, pán Ján Maruniak, ml., Partneri: Allcom pán Pačesa, Comex pán Líškaj, Reštaurácia Barborka.

Verím, že toto naše snaženie prispelo i prispieva k „umeleckému rastu“ nám zverených žiakov, k  „osvieženiu duše“  všetkých zúčastnených, ako aj k väčšej „sláve Božej“.

Miroslava Knezovičová a Irena Chovanová

Návrat hore