Absolventská výstava

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA – 13. 6. 2024  – program

Dňa 13.6. 2024 žiaci výtvarného odboru obhajovali svoju celoročnú  prácu. Od septembra až do mája sa snažili výtvarne stvárniť v jednej téme – im blízkej – to, čo sa počas predchádzajúcich rokov naučili.  A v tento deň to predstaviť . Tak ako v 1. otázke ich teoretického testu, obsah aj formu ich série výtvarných prác. Absolventskú výstavu  otvorila  skladba  BREZA . Poetickú pieseň autora Martina Malinovského, ktorú prespievali Alica Knezovičová a David Knížek. Hudobný sprievod im zahrala p. riaditeľka I. Chovanová a páni učitelia  R. Borodajkevyč, M. Piatrov. Nasledovali príhovory  p. riaditeľky I. Chovanovej a zástupkyne za skupinové odbory  M. Knezovičovej.  Pani riaditeľka zdôraznila význam výtvarného umenia a výtvarnej výchovy v dnešnom živote mladých  ľudí.  P. zástupkyňa  predstavila 6 tohtoročných absolventov 5. ročníka II. stupňa  výtvarného odboru uviedla podmienky, ktoré absolventi mali splniť . Príroda , ktorá sa nás dotkla v úvodnej skladbe, bola súčasťou aj tém absolventských prác.  Či už cez témy zobrazujúce zvieratá alebo  v téme „zelenej“ farby aj v téme „secesia“. Najprv sa predstavili žiaci z triedy pani učiteľky Z. Hilbertovej .

Martin Kovár – KAMZÍKa  ako vysokohorské zviera predstavil v štúdiových kresbách.  Zobrazil aj prvky z jeho prírodného prostredia v rôznych výtvarných technikách – koláži , roláži.

Eliška Knížková  – MAČKA je jej obľúbené zviera. Štylizované tvary tohto zvieraťa  vytvorila na veľkoplošných prácach.

Alžbeta Hrčková – VODNÝ SVET jej poskytol množstvo inšpirácie pri jej grafických zobrazeniach lietajúcich rýb, medúzy aj raje. Dokonca do prezentácie vtiahla aj divákov pri skladaní orgiami raje. To , že žiaci ZUŠ sú talentovaní aj vo viacerých odboroch dokázala aj Bibiána Maruniaková. VALSE – Fryderyk Chopin  – zahrala ako absolventka hudobného oboru zároveň. Následne sa predstavili žiaci z triedy pani učiteľky pani učiteľky M. Knezovičovej.

Adela Danišková – MAČKA v pohybe bola inšpiráciou aj pre ňu.  Obľúbené zviera zobrazila na výkrese, na dreve aj na veľkom plátne skutočne ako živé. Súčasťou bola aj víťazná kresba Posledná večera a maľby budov ZUŠ,

Daniela Marková – SECESIA bol výtvarný sloh inšpirovaný prírodnými tvarmi a krásou žien.  Danielka vyzdvihla a inšpirovala sa aj dielami Gustava Klimta aj použitím kovových reliéfnych častí na svojej práci.

Bibiána Maruniaková – ZELENÁ príroda bola súčasťou výkresov, plátien aj priestorových prác. Dokonca aj ručne hačkované liany doplnili prírodné motívy.

Jej mamina pani Petra  Maruniaková  za Radu rodičov na pôde svojho bývalého pracoviska v tento deň prišla podporiť svoju dcéru a zároveň poďakovala aj vyučujúcim, ktoré inšpirujú a vedú mladých výtvarníkov k tvorbe. Zástupkyňa  za skupinové odbory  M. Knezovičová zagratulovala absolventom  a spolu s p. uč. Z. Hilbertovou im odovzdala dary. Boli to práve kópie 2 vystavených malieb  ZUŠ od Adelky Daniškovej. Symboly toho, že začínali v budove starej ZUŠ,  ale končia štúdium v novej budove ZUŠ. Za fotografie ďakujeme p. uč. Martinovi Jánošíkovi.   M. Knezovičová

                                                                      

Návrat hore