Adventný koncert

Z Betléma se ozývá: Nám narodil se Pán“ /Adventný koncert ZUŠ/

Hudba, tanec, koledy, spevy, radosť, živá socha Panny Márie, betlehemská maštaľka, trúbka, flauty, gitary, roľničky, svetlá, kostýmy, sústredenie a úsmevy detí, lesný roh, vianočné melódie, nežné harmónie, sólisti i Zborík, štipka trémy, husličky, zvonkohra, klavír i organ, slovo, mikrofóny, plná sála, vrúcny potlesk, farby, rytmus, spolupatričnosť, talent, dobrá zvesť a vďačnosť.

Takto by sa dal heslovite opísať posledný celoškolský koncert banskoštiavnickej ZUŠ.  Bohatý program Adventného koncertu otvorila piesňou „Vtedy sú Vianoce“ talentovaná Hanka Kminiaková. Pani zástupkyňa Mirka Knezovičová privítala rodičov a priateľov, ktorí prijali pozvanie na toto malé predvianočné pozastavenie. Odovzdala slovo pánovi dekanovi Norbertovi Ďurdíkovi, ktorý prišiel symbolicky požehnať novovytvorenú betlehemskú maštaľku. Za jej zhotovenie vďačíme šikovnému pánovi majstrovi a jeho učňom zo Strednej spojenej školy lesníctva a služieb.

Program otvorili najmladšie žiačky tanečného odboru tančekom „Kufor s veľkým bruchom“. Sálou sa niesli rôzne úpravy vianočných melódií, koledy ľudové, vianočné piesne umelé i populárne. Izabela Baarová zaspievala vianočnú koledu z Rosiny „Na nebesiach, nad Betlémom“.  13 gitaristov v premiérovom komornom zoskupení potešilo úpravou latinskej koledy „Adeste fideles“, ktorú neskôr v sprievode trúbky zaspieval  i žiak spevu David Knížek.  Nadaná Hanka Malatincová zahrala na lesnom rohu známu koledu „Búvaj dieťa krásne“.

Na melódiu koledy „Šťastie zdravie, pokoj svätý“ sa ľudovým tancom v krojoch predstavili členky detského folklórneho súboru Studnička. Klavír zaznel dvakrát. Mozartovo „Andante F dur“ zahrala  Nina Luptáková, „Tanec elfov“ E.H. Griega Matúš Černák. Huslisti sa pravidelne stretávali s p. uč. Janiczekom na hodinách komornej hry. Pre Adventný koncert si pripravili úpravy troch kolied: „Poďme bratia do Betléma, Narodil sa Kristus Pán a Veselé vianočné hody“. Prítomní diváci potleskom ocenili aj anglickú vianočnú pieseň „O, Holy Night“ v prevedení pani uč. Petry Weisovej.  K mikulášskej téme sme sa vrátili v modernom tanci „Príde Mikuláš“ z pera Mira Jaroša, na ktorý sa tešili žiačky 2. ročníka tanečného odboru. Gitarové trio z triedy p. uč. Buškovej ponúklo brazílsku ľudovú pieseň „Faz hoje um ano“ a skladbu H. Teucherta „Hirtenweise aus Montenegro“.

O bielej zime, ktorá nás v decembri štedro tešila i vonku spievali v piesni „Biela zima“ Klára Ujlakyová a Chloe Rebecca Petr. K nim sa pridal Zborík, ktorý vzápätí rozveselil a roztlieskal obecenstvo v známej piesni portorického speváka a skladateľa José Feliciana „Feliz Navidad“. Štastné Vianoce a šťastný nový rok v nej všetkým prial šikovný spevák Janko Chovanec. Rytmus držali gitaristi a basgitaristi, o melodické ozveny sa postaral náš dvorný „trubkár“ Aleš Turčan.  Po scénickom „ľadovom“ tanci „The Frozen World“ už nasledovali komorné flautičky. Repertoár, ktorý vybrala a so žiakmi nacvičila p. uč. Kovárová bol rôznorodý. Ponúkli nám „Rondeau“ francúzskeho skladateľa Marina Maraisa, ľudovú koledu „Narodil sa Kristus Pán“, vo vianočnom čase neodmysliteľné a obľúbené „Tři oříšky pro Popelku“ z pera Karla Svobodu. 14 flautistiek a jeden začínajúci flautista nám na záver svojho vystúpenia pripomenuli vojnou sužovaných susedov piesňou „Carol of the Bells“ ukrajinského skladateľa Mykolu Leontovycha.

Tanečný odbor pod vedením p. uč. Ivanky Beňovej využil priestor scény Kultúrneho centra i v modernom tanci „Holly Jolly Christmas“.

Pred nežnou „Tichou nocou“ v podaní pedagógov a zamestnancov ZUŠ poďakovala pani riaditeľka Irena Chovanová všetkým ľuďom dobrej vôle za pomoc a podporu v uplynulom roku. Šikovná a všestranná  Alicka Knezovičová sa v tejto úprave najznámejšej koledy premiérovo ukázala hrou na xylofón. Pred posledným číslom programu sa prítomným za zriaďovateľa prihovorila pani Viera Ebert, ktorá okrem iného ocenila herecký výkon žiačky LDO. Nina Olahová počas celého hodinu a pol trvajúceho koncertu ako živá socha znázorňovala významnú postavu Adventu a Vianoc, matku Ježiška Pannu Máriu. Sprievodným slovom z Písma vypĺňali priestor medzi jednotlivými číslami p. uč. Michal Timko a žiačka LDO Jasna Razawi.

                  „Z východu přebohatí páni, dítěti se klaní, nám narodil se Pán, poutníci obutí i bosí k jeslím dary nosí, nám narodil se, nám všem narodil se. Z Betléma se ozývá, halelu, halelu, z Betléma se ozývá: Nám narodil se Pán“. Týmito slovami krásnej piesne známej českej skupiny Spirituál kvintet sme sa s našimi fanúšikmi v hľadisku z javiska rozlúčili. Trojhlasné spevy sa už mesiac pred koncertom ozývali v sále ZUŠ, sólo p. učiteľky toho času na rodičovskej dovolenke Danky Takáčovej v príprave i priamom prenose nenechali nikoho chladným. Radosť a nadšenie, ktoré sršalo z tejto piesne, čaro Vianoc, ktoré spojilo pánov učiteľov so Zboríkom, všetkých spevákov s muzikantami, sú možno až neopísateľné. A to je ten zázrak živého umenia, živej hudby, slova, ktoré ani tie najvznešenejšie slová nevedia dostatočne vyjadriť. Veď práve na koncerte dotknutí živou hudbou našich mladších i starších žiakov, spojením všetkých snaživých talentov sa dokážeme dotknúť sŕdc. Vy sa tak necháte pohladiť, povzbudiť, dojať i rozveseliť, dáte priechod tým najkrajším, najvnútornejším citom, spomienkam i prianiam.

 Ďakujeme oddeleniu kultúry mesta BŠ, zvlášť pánovi Petrovi Sliackemu za pomoc, zvukárovi Matúšovi Piatrovovi, fotografovi a osvetľovačovi Martinovi Jánošíkovi, všetkým žiakom a pánom učiteľom za pekné výkony a srdce, ktoré dávajú do svojej práce.

Za celý kolektív ZUŠ: „Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej“.

Návrat hore