NOVOROČNÉ STRETNUTIE v GRANDE

V stredu 10. januára 2024 skrášlili kultúrnym programom žiaci ZUŠ novoročné stretnutie pani primátorky mesta Banská Štiavnica pani Mgr. Nadeždy Babiakovej s predstaviteľmi mesta a mestských inštitúcií. Konalo sa tak v Hoteli Grand Matej, na ktorom prítomným hosťom zahrali a zaspievali títo žiaci:

Peter Sopko otvoril program husľovým koncertom Donna del Lago –Air Suisse od Charlesa Dnackla. Nasledovala nežná pieseň Márie Čírovej Vianoce krásne sú v podaní Nelky Gulákovej. Prvý vstup uzavrela víťazka súťaže Čarovná flauta Hanka Štirblová skladbou súčasného nemeckého autora Sörena Siega Invitation.  Po príhovore a slávnostnom prípitku prítomných potešili Roľničky, ktoré spoločne zaspievali Klára Ujlakyová a Chloe Rebecca Petr. Najväčším potleskom bola odmenená huslistka Ľuboslava Kuchtová, ktorá „zuškársky“ program zakončila efektným Concertinom a-mol Oskara Riedinga. Speváčky pripravila a na klavíri všetkých sprevádzala pani riaditeľka Irena Chovanová. Za prípravu huslistov patrí veľká vďaka pánovi učiteľovi Jurajovi Janiczekovi a za flautové číslo pani učiteľke Zuzane Kovárovej Ladzianskej. Manželom Kaníkovcom ďakujeme za pohostenie.

Návrat hore