Riaditeľské voľno -súťaž Duchovný a umelecký odkaz BŠ Kalvárie

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

pre žiakov školy na deň 14. marec 2024 /štvrtok/ z dôvodu konania celoslovenskej výtvarnej a speváckej súťaže

„Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie 2024“.

V Banskej Štiavnici 05. 03. 2024

                                                                            Mgr. Irena Chovanová, DiS.art.

                                                                                      riaditeľka ZUŠ     

Návrat hore