Svetové dedičstvo očami detí 2024 oslovilo i ocenilo

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ sa svojimi pohľadnicovými formátmi zobrazujúcimi historické mesto UNESCO Banskú Štiavnicu zapojili do medzinárodnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí 2024. Získali krásne umiestnenia: Kat. do 9 rokov: 1. miesto Grétka Viazaničková, 2.miesto Soňa Bernátová, 3.miesto Sofia Chymčaková a Mia Hiklová. Kat. 10-12 rokov: 3. miesto Lucia Vazanová, získali sme k tomu tri čestné uznania za kolekcie prác a jedno čestné uznanie zvlášť pre Luciu Vazanovú. Žiakom i pani učiteľkám zo srdca GRATULUJEME.

Virtuálnu prezentáciu ocenených prác a viac o podujatí nájdete na http://www.sdod.banskastiavnica.sk/vystava.php?year=2024#

Návrat hore