Novinky

Dodatočné prijímacie skúšky

Začiatok školského roka sa nám nezadržateľne blíži. Stretneme sa už v pondelok 4. septembra. Vtedy zároveň bude prebiehať druhé kolo prijímacích skúšok. Takže tí, ktorí sa sa ešte nestihli prihlásiť, šup-šup do toho. Tešíme sa na vás v našej ZUŠ, Radničné námestie č. 8! Vážení rodičia, milí žiaci,srdečne Vás pozdravujeme s príchodom nového školského roku. […]

Dodatočné prijímacie skúšky Read More »

Pán učiteľ Miško Pigoš odišiel na večnosť

Miško Pigoš ako učiteľ gitary na ZUŠ v Banskej Štiavnici pôsobil od roku 1996 do roku 2013. Pre svojich žiakov bol nielen učiteľom gitary a tajov hudby, ale i starostlivým otcom, či starým otcom. Pre nás kolegov bol studnicou životnej múdrosti, chápavým poslucháčom, citlivým priateľom. Bol pedagógom s nesmierne rozvinutým sociálnym cítením. Mal vždy starosť o žiakov nielen po stránke

Pán učiteľ Miško Pigoš odišiel na večnosť Read More »

Absolventský koncert

22. júna sa konal Absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Toto slávnostné popoludnie je prezentácia umeleckých zručností našich žiakov. Na záver koncertu sa vedeniu i pánom učiteľom poďakovala milým príhovorom zástupkyňa Rady rodičov mamička Andrea Garaiová. Pani riaditeľka tiež pripomenula význam umeleckého vzdelávania, radosť nad pôsobením absolventov na našej ZUŠ, poďakovala im za peknú spoluprácu a

Absolventský koncert Read More »

Absolventská výstava 15.6.2023 v „Malej galérii ZUŠ“

Vo štvrtok 15. 6. 2023 sa v „ malej galérii“ v  presťahovanej ZUŠ Banská Štiavnica konala ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA žiakov I. a II. stupňa výtvarného odboru . Pani riaditeľka Irena Chovanová privítala absolventov a ich hostí v zaujímavých pivničných priestoroch , ktoré ZUŠ vyčlenila na výstavy a drobné koncerty. Príjemnú atmosféru na úvod navodilo hudobné vystúpenie žiačok pani učiteľky Zuzany

Absolventská výstava 15.6.2023 v „Malej galérii ZUŠ“ Read More »

Kocúr v čižmách v Štátnej opere

V sobotu 10. júna sa bezmála 50 žiakov ZUŠ BŠ vybralo do Štátnej opery v BB na detskú rozprávkovú operu Kocúr v čižmách. Toto dielo španielskeho skladateľa Xaviera Montsalvatgeho dostalo fantazijnú podobu. Deti sú interaktívne vtiahnuté do deja, ktorý rozpráva odloženým mačiatkam ich pestúnka Matilda. Ožíva tak Kocúr v čižmách, ktorý vďaka svojej šikovnosti ožení svojho

Kocúr v čižmách v Štátnej opere Read More »

Za umením do Viedne

Vo štvrtok 8. 6. 2023 sme sa vybrali za umením svetových profesionálnych umelcov do hlavného mesta Rakúska – Viedne. Pozreli sme si historické centrum s dómom sv. Štefana, Kunsthistorische Museum – umeleckohistorické múzeum a podvečer sme sa presunuli do letnej rezidencie rakúskej cisárskej rodiny Habsburgovcov – do Schönbrunnu. V zámockých záhradách sa mal totiž uskutočniť

Za umením do Viedne Read More »

Tvorivosť bez hraníc

Naši žiaci ZUŠ Banská Štiavnica na Literárno-dramatickom odbore sa zúčastnili zaujímavej súťaže, ktorú vyhlásila ZUŠ Brezno ,,Tvorivosť bez hraníc” V nej sa mohli žiaci realizovať na voľnú tému výtvarnou, audiovizuálnou alebo literárnou formou. Ondrej Rohárik získal cenu poroty za vlastnoručne vyrobenú knižočku : Vidiny. Prezentoval ju formou videa, ktoré sme natočili na LDO. Liana Šavoltová získala 2. miesto

Tvorivosť bez hraníc Read More »

Návrat hore